Članom Planinarskog kluba "Horizont VG" postaje se prije svega dragovoljnim prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta društva. 
 
Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom s ovjerenom markicom o plaćenoj članarini za tekuću  godinu.
 
Unutar dobnih granica članovi plaćaju različitu članarinu. Visinu članarine i način plaćanja određuje Upravni odbor društva. Članovi Kluba mogu biti svi građani Republike Hrvatske kao i  stranci. klub vodi popis članova.

Učlanjenjem u Planinarski klub "Horizont VG" ujedno postajete i članom Hrvatskog planinarskog saveza /http://www.plsavez.hr/ , te ostvarujete slijedeča prava:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS;
 • koristiti popuste i povlastice utvrđene odlukama UIAA i sporazumima nacionalnih planinarskih saveza s HPS;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice,
 • ostvarivati ostale članske povlastice.

Prava i obaveze člana Planinarskog kluba "Horizont VG":

 • aktivno se baviti planinarenjem, alpinizmom i ostalim djelatnostima Kluba
 • odazvati se izletima i raznim planinarskim akcijama koje Klub organizira        
 • aktivno sudjelovati u radu Kluba, iznositi prijedloge i donositi odluke, birati i biti izabrani u tijela Kluba
 • prihvaćati Statut i odluke tijela Kluba, te ih se pridržavati
 • koristiti sve povlastice koje imaju kao članovi Kluba
 • biti pravovremeno i objektivno informirani o radu Kluba i njegovih tijela
 • biti pohvaljivani i nagrađivani za svoju djelatnost i zalaganje u radu Kluba
 • stručno se usavršavati u okviru mogućnosti Kluba
 • pridržavati se normi planinarske etike
 • čuvati ugled Kluba
 • redovno uplaćivati i obnavljati članarinu

/preuzmi pristupnicu u pdf-u/

Članarina:

 • Zaposleni/ = 13,50 €
 • Đaci i studenti = 11,00 €
 • Umirovljenici = 11,00 €
 • Iskaznica kod prvog učlanjenja = 3 €